Informacije za korišćenje kolačića

Šta je kolačić?
Skoro svaka Internet stranica koristi kolačiće. Kolačić je tekstualna informacija, koja pozicionira posećenu stranu preko pretraživača Vašeg kompjutera. On se preuzima prilikom prve posete jednoj Internet stranici. Kada tu stranicu posetite sledeći put putem istog uređaja, pretraživač kontroliše da li je prisutan odgovarajući kolačić. On šalje podatke memorisane u kolačiću nazad na Internet stranicu. Na taj način Internet stranice mogu da prepoznaju da li ih je pretraživač već posetio i da "zapamti" podešavanja. U nekim slučajevima mogu biti prikazani na odgovarajući način varirajući sadržaji (npr. drugačiji vizuelni govor kod žena i muškaraca). Kolačići sadrže isključivo informacije i ne mogu imati štetne primene.

Prednosti kolačića
Pojedini kolačići su krajnje korisni, jer se brinu za veću jednostavnost prilikom korišćenja, kod ponavljajućih posetilaca Internet stranica. Kolačići mogu da sačuvaju Vaša podešavanja, da nam saopšte informacije o Vašem korišćenju naše Internet stranice i da prikažu sadržaje koji snažnije odgovaraju Vašim interesima i potrebama. Nijedan od kolačića koji su upotrebljeni na našoj Internet stranici ne sakuplja podatke koji bi otkrili Vaš lični identitet. 

Kontrolisanje i brisanje kolačića
Upotrebu kolačića možete promeniti u podešavanjima pretraživača putem pretraživača, uključujući blokiranje i brisanje kolačića Takko Holding-a GmbH (ili takođe svake druge Internet stranice). Kod najvećeg broja pretraživača kolačiće možete kontrolisati, pri čemu sve kolačiće prihvatate ili odbijate, prihvatate samo pojedinačne tipove kolačića, ili određujete da hoćete da budete upozoreni ukoliko jedna Internet stranica želi da sačuva neki kolačić. Postupak prilikom kontrolisanja i brisanja kolačića zavisi od pretraživača koji se koristi. Informacije u vezi sa tim možete pronaći u opciji Pomoć, Vašeg pretraživača.