Informatsioon seoses küpsiste kasutamisega

Mis on küpsis?
Küpsiseid kasutab pea iga kodulehekülg. Küpsis on tekstikujuline andmeblokk kliendi veebilehitsejas, mida saadetakse määratud domeenile iga kord, kui klient teeb sinna päringu. Küpsis laetakse alla esimesel kodulehe külastusel. Kui Te külastate kodulehekülge sama arvutiga kontrollib programm, kas vastav küpsis on juba olemas. Küpsises salvestatud informatsioon saadetakse seejärel automaatselt edasi koduleheküljele. Nii tunnevad internetileheküljed ära, kas brauseriga on koduleheküljel juba käidud ja kas seadistused on "meeles". Nii kuvatakse vahetuvat informatsiooni  (nt pildipäringud naiste ja meeste puhul). Küpsised koosnevad ainult informatsioonist ning nad ei teosta arvutis süsteeme kahjustavaid toiminguid.

Küpsiste eelised
Osa küpsiseid on ääretult vajalikud, sest nad muudavad näiteks varem külastatud kodulehekülje hilisemat külastust palju kasutajasõbralikumaks. Küpsised salvestavad Teie seadistusi ja edastavad meile informatsiooni kodulehekülje kasutamise kohta. Ükski meie koduleheküljel kasutatavast küpsisest ei kogu isiklikku informatsiooni, mille abil saaks üksikuid isikuid identifitseerida. 

Küpsiste haldamine ja kustutamine
Küpsiste kasutamist brauseril saab seadistuste alt nii kustutada kui ka blokeerida. Siia alla käivad ka Takko Holding GmbH poolt kasutatavad küpsised. Enamus brausereid laseb küpsiseid kontrollida lubades või keelates küpsiste kasutamist koduleheküljel. Lisaks on võimalik vaid osaline küpsiste kasutamine. Brauserid võimaldavad määrata hoiatusi, mis annavad Teile teada, et koduleheküljel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamise kontroll ja kustutamine sõltub brauserist. Vastav informatsioon on leitav brauseri "Abi" funktsiooni alt.